Liikutin.fi - Palvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste 10.01.2015

1. Yleistä

Liikutin.fi on Trainero Oy:n (Y-tunnus: 2163165-3) ylläpitämä liikuntapalveluihin keskittyvä verkkopalvelu. Palveluun liittyminen on veloituksetonta eikä sido mihinkään. Käyttääksesi palvelua sinun on aktivoitava palvelu tiettyyn vuosihintaan. Voidaksesi käyttää Liikutin.fi -palvelua sinun on hyväksyttävä nämä käyttöehdot. Ennen rekisteröintiä tutustu huolellisesti alla mainittuihin ehtoihin.

2. Jäsenyys

Rekisteröitymällä Liikutin.fi -palveluun käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen ja ymmärtää, että Liikutin.fi ei ole lääketieteellinen organisaatio. Mitään palvelussa esitettyä tietoa, tekstiä tai kuvaa ei tule ymmärtää lääketieteelliseksi neuvoksi tai diagnoosiksi. Käyttäjällä on vastuu tekemistään liikuntasuoritteista. Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy palvelun luonteen tukea ja neuvoa antavana apuvälineenä liikuntaan ja urheiluun kannustavissa ja suoritusta parantavissa pyrkimyksissä. Trainero Oy ei vastaa palveluissa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Jotta Liikutin.fi -palvelun kaikki omainaisuudet tulevat käyttäjän käyttöön, palvelu pitää aktivoida maksamalla aktivoimismaksun 12kk ajaksi. Tilaus ei uusiudu automaattisesti, joten käyttäjä ei sitoudu jatkotilaamaan palvelua 12kk jälkeen. Käyttäjä voi aina halutessaan hankkia 12kk aktivoinnin käyttöönsä.

Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjältä kysytään henkilökohtaisia tietoja, jotka jäsen vakuuttaa oikeiksi ja täydellisiksi. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle. Käyttäjä valitsee rekisteröityessään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita ei saa luovuttaa tai ilmaista kolmansille osapuolille. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä on vastuussa sen käytöstä. Jos käyttäjätunnus tai salasana joutuu vääriin käsiin, jäsen on velvollinen tekemään siitä välittömästi ilmoituksen Liikutin.fi:n asiakaspalveluun. Onnistuneen rekisteröitymisen päätteeksi käyttäjä saa sähköpostiinsa vahvistusilmoituksen jossa salasana esitetään salaamattomana.

Jäsenyys päättyy vain a) jos jäsen ilmoittaa päättävänsä jäsenyytensä Liikutin.fi asiakaspalveluun ja saamalla asiakaspalvelulta vahvistuksen asiasta tai b) jos jäsen on käyttämättä palvelua (kirjautumatta sisään) yhteen vuoteen. Molemmissa tapauksissa kaikki asiakkaan tiedot mukaanlukien hänen liikuntaohjelmansa poistetaan tietokannasta. Asiakas tulee saamaan ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseensa tiedon ennen kuin hänen jäsenyytensä on loppumassa mikäli hän ei ole käyttänyt palvelua lähes vuoteen.

Osana palvelua käyttäjälle voidaan lähettää sähköpostitse palveluun liittyviä tiedotteita ja tarjouksia. Mikäli käyttäjä ei halua vastaanottaa sähköposteja Liikutin.fi-palvelusta, on hänen lopetettava jäsenyytensä.

Trainero Oy ei anna käyttäjäkohtaisia tietoja kolmansille osapuolille missään tapauksessa, mutta voi käyttää tietoja tilastollisiin tarkoituksiin.

Liikutin.fi -palvelu on tarkoitettu ainoastaan käyttäjien henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta.

3. Verkkokauppa

Liikutin.fi -palvelussa on verkkokauppa, jonka tilaus- ja toimitusehdot löytyvät verkkokaupan yhteydestä. Liittyminen Liikutin.fi-palveluun ei velvoita ostamaan verkkokaupasta mitään.

4. Oikeudet palveluun ja palveluun sisältämään aineistoon - jälkipainantakielto

Sähköisten palvelujen sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Sähköisissä palveluissa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Sähköisten palveluiden ja niiden sisältämän kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat joko Trainero Oy:llä tai muilla palveluntarjoajilla taikka mahdollisilla kolmansilla tahoilla. Käyttäjä ei saa mitään Sähköisiin palveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Sähköisiä palveluja näiden käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä saa käyttää Sähköisiä palveluita vain omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Sähköisiin palveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Trainero Oy ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Sähköisistä palveluista ja aineistosta tai niiden osista uutta teosta tai uutta palvelua. Lainattaessa Sähköisten palveluiden sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön niin salliessa, on käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sähköisiin palveluihin ja siihen sisältyviin yksittäisiin palveluihin kohdistuvaa käyttöoikeutta taikka palveluista mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Trainero Oy:n kirjallista suostumusta.

5. Tietoturva

Sähköiset palvelut ja verkkoympäristö eivät yleisesti ole 100% tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös palveluiden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Trainero Oy:lle.

6. Velvoitteet

Liikutin.fi -palvelun sivut ovat käytettävissä vuorokauden jokaisena hetkenä jokaisena päivänä. Trainero Oy:llä on kuitenkin oikeus poistaa palvelu tai osa palvelua käytöstä esim. huollon, päivityksen, palvelun liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Trainero Oy ei anna suoranaisia tai välillisiä takuita Liikutin.fi -palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. Trainero Oy ei myöskään takaa, että palvelu toimii virheettömästi tai katkoitta.

7. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Trainero Oy:n palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Trainero Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

8. Yhteystiedot

Voit halutessasi ottaa yhteyttä Liikutin.fi -asiakaspalveluun:

Trainero Oy / Liikutin.fi Tikkurilantie 68 C 01300 Vantaa Asiakaspalvelun sähköpostiosoite: info@liikutin.fi

9. Näiden käyttöehtojen muuttaminen

Trainero Oy voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksista informoidaan palvelun yhteydessä. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan Trainero Oy:n ilmoittamana ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä palvelua. Käyttäjän tulee lopettaa palvelun käyttö ottamalla yhteys asiakaspalveluun, mikäli ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä
Trainero Oy (y-tunnus 2163165-3)
Tikkurilantie 68 C
01300 Vantaa
info@liikutin.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Kts. yhteystiedot yllä.

3. Rekisterin nimi
Trainero Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastietojen ylläpito käyttäjätunnistusta, palvelun toimintojen käyttämistä, ilmoitusten jättämistä, laskutusta, tilastointia, mainontaa ja suoramarkkinointia varten.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön nimi, lähiosoite, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä, sukupuoli, pituus, paino, käyttäjän henkilökohtaiset liikuntatottumuksiin ja terveydentilaan liittyvät tiedot, käyttäjätunnus, salasana, kirjautumisstatistiikka ja palvelun käyttöstatistiikka.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään rekisteröityvältä henkilöltä. Kirjautumisstatistiikka kerätään teknisesti käyttäjän kirjautuessa palveluun. Muu palvelun käyttöstatistiikka kerätään käyttäjän toimenpiteistä palvelua käytettäessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta Trainero Oy:ltä kolmansille tahoille, paitsi niissä tapauksissa jos Trainero Oy tilaa alihankintatyönä ulkoisia palveluita, esim. asiakastukipalveluita. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain Trainero Oy:n tarkoituksissa.

8. Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin jotka ovat salasanoilla, palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin käsiksi pääsevät vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.